Crossmedia kombinerar tryckt med digitalt

Ett spännande verktyg för flera typer av media!
Crossmedia innebär den korta versionen av tryckt och digital media i samverkan. Trycksaken får en förlängning till din plattform på webben och i mobilen. Eftersom e-handel är lika naturligt som vanliga butiker idag är det självklart för oss på Tryckeri Stockholm / Norrmalmstryckeriet att följa utvecklingen. Genom att framgångsrikt använda både offline- och onlinemedia för att informera om din sak får företaget både en professionell och modern framtoning.

Säg att du skickar ut ett tryckt reklamblad till dina kunder där det framgår tydligt om hur du kan finna detta erbjudande på din hemsida. Detta kan göras via en kod eller unik webbadress, därifrån kan kunden lätt signa upp till ett event eller lägga beställning av en produkt.

Snabba beställningar via crossmedia

Kombinationen av tryckta utskick med sms och e-post i samma kampanj är ingen rykande färsk nyhet. Det är inte heller individuell anpassade hemsidor till kunderna. Att lägga allt detta i ett paket är däremot ett relativt nytt koncept som uppskattas av kunderna, därmed lönsamt för ditt företag. Det centrala ligger i att återknyta till digitala medier där mer information finns än i det tryckta materialet. Vad målgruppen får hem i brevlådan ska vara intresseväckande för individen. Att därefter ta sig vidare till webben och hitta samma information måste underlättas för att kunden inte ska tappa det uppbyggda intresset.

När steget mellan upptäckten av din produkt och slutförd beställning går smidigt och effektivt inger det ett förtroende för ditt företag. Reklamkampanjer, inbjudningar och lanseringar är bara ett axplock i havet av tillfällen då metoden passar perfekt.

Tryckeri i Stockholm logotyp
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Crossmedia tydlig uppföljning i realtid

Crossmedia är inte bara träffsäkert, det är dessutom mätbart och går att följa upp direkt. Genom att mäta klick får du reda på hur många mottagare som besöker hemsidan efter att ha fått sitt utskick. Du kan dessutom följa upp hur många som därefter köpte produkten eller gick till eventet. Möjligheten till uppföljning gör det möjligt att få korrekt och aktuell information om just din målgrupp och deras beteende. På så sätt ser du tydliga resultat och håller din kunddatabas uppdaterad. Med bättre kunskap om kundernas behov och önskemål blir det lättare att göra mer riktade utskick i framtiden.

Lyhördhet ger utomordentliga slutresultat
Själva tryckandet är inte det enda vi tar hand om. Valet av tekniska lösningar, format, grafisk utformning, papper, adressering, kuvertering och distribution sköter vi utifrån dina direktiv. Har ditt företag en tydlig grafisk profil i stil med färgscheman, typsnitt med mera ser vi till att trycket hänger ihop med den. Genom att vara lyhörda inför vad just du och ditt företag är ute efter med projektet skapar vi ett passande slutresultat som väcker intresse hos kunderna. Produktionskostnaderna håller vi nere utan att tumma på kvalitet och professionalitet.

Vi ökar din svarsfrekvens genom unika och interaktiva inbjudningar, säljkampanjer och marknadsundersökningar! Med oss når ditt budskap fram och åstadkommer påtagliga resultat. Kontakta oss i Stockholm med frågor om crossmedia och samordning av din marknadsföring!